Hägn

Kolbotten
Är ett hägn för nybörjarhundar eller om du vill testa om din brukshund är intresserad av vildsvin. Det är ett mindre hägn där det är lättare att hitta vildsvinen.

Dammen
Är ett hägn för den rutinerade hunden. Det har tät vegetation och lite storskog. Här finns grantätningar så även en rutinerad hund får bra träning. Här kan vildsvinen stå två meter från dig utan att du ser dem, som det är i verkligheten.

Kärret
Är ett hägn där man lättare kan avläsa hur hunden funkar. Det är mestadels storskog men det finns även tät vegetation så hunden får lite utmaning. Fördelen i det här hägnet är att man kan se hur hunden jobbar med vildsvinen.